Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For102-03-00810
Udskrevet07-12-2021 04:19:42

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting569059.905 m
Northing6224978.199 m
Ellipsoidehøjde107.078 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote67.887 m
Målt år2019
Publiceret20-04-2020 16:33:01
Afmærkning

GPS-antenne. 8.78 m over terræn.

Edwin Rahrs Vej 64.
Brabrand.
TAPAS GPS station 06.
Punkt i S. facade, midt
Beskrivelse udfærdiget 2019

map
map
map