Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For103-03-00818
Udskrevet07-12-2021 04:43:56

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting575104.293 m
Northing6218282.504 m
Ellipsoidehøjde139.220 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote100.131 m
Målt år2019
Publiceret20-04-2020 16:33:01
Afmærkning

GPS-antenne. 7.50 m over terræn.

Mantziusvej 5.
Højbjerg.
Skole, bygn. D.
TAPAS GPS station 03.
Punkt i S. fløj
Beskrivelse udfærdiget 2019

map
map
map