Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.72 54 55 00 Email:grf@sdfe.dk

Fikspunktsbeskrivelse
For103-04-00815
Udskrevet07-12-2021 04:29:03

Koordinater
SystemUTM32 ETRS89
Easting566862.675 m
Northing6218833.294 m
Ellipsoidehøjde130.291 m
Klasse1
Publiceret20-04-2020 16:33:00
Koter
SystemDVR90
Klasse3
Kote90.970 m
Målt år2019
Publiceret20-04-2020 16:33:01
Afmærkning

GPS-antenne. 6.00 m over terræn.

Kolt Østervej 43.
Kolt.
Tidligere Skole.
TAPAS GPS station 10.
Punkt i S. fløj. V. gavl, midt
Beskrivelse udfærdiget 2019

map
map
map